golab

Poniższy akt oddania został ułożony u początków istnienia wspólnoty kapłanów Przymierze, jako owoc modlitwy i proroctw, które w trakcie niej przychodziły i zostały rozeznane. "Gwiazdki" w tekście są pomocą przy wspólnym odmawianiu Aktu oddania. Oczywiście służyć ma naszej modlitwie.


Akt Oddania Przymierza Kapłańskiego Matce Bożej...

Maryjo!
Duch Święty, * który zamieszkał w Tobie w pełny sposób,* powołał i wezwał nas *
do tworzenia wspólnoty kapłanów diecezjalnych.
Twój Syn, Jezus Chrystus, * którego przyjęliśmy *
i wyznajemy jako naszego Pana, * dał nam Ciebie jako Dar i Znak wybrania *
oraz jako gwarancję Jego Przymierza z nami.
Dlatego chcemy Tobie powierzyć * i oddać pod płaszcz Twojej opieki i miłości *
naszą wspólnotę kapłanów diecezjalnych: Przymierze.
Ufamy Twojej miłości i Twojej opiece nad nami.
Chcemy uczyć się od Ciebie prostoty serca, * wierności, * pokory, *
posłuszeństwa, * wiary – we wszystkich chwilach naszego kapłaństwa: *
radosnych, * trudnych i niebezpiecznych * aż po Krzyż.
Dana nam Jesteś przez Twojego Syna * jako Przewodniczka i Pośredniczka. *
Chcemy iść razem z Tobą, * naśladując Twojego Syna, *
pod przewodnictwem Ducha Świętego * do domu Ojca.
Dlatego Tobie powierzamy naszą wspólnotę, * tych co w niej są, *
tych którzy w niej byli * i tych, którzy w niej będą.
Prowadź nas tak jak się Bogu podoba.
Amen! Alleluja!

O Jezu mój proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Panie daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłanów. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

św. Faustyna Kowalska

Created by Jenny@pingwin.waw.pl